Proč využít makléře

Služby pojišťovacího makléře - outsourcing

Dle průzkumu mezi 800 odpovědnými manažery, 25% uvedlo pozitivní změny již v první den outsourcingu odborných služeb. Nejčastěji uváděné změny jsou: lepší schopnost plánování, vyšší operační spolehlivost a rychlejší implementace nových strategií a iniciativ. (Accenture, 2002)

Věnujte se i Vy Vašemu hlavnímu podnikání a podpůrné procesy předejte specialistům!

Co můžete očekávat od profesionálního pojišťovacího makléře?

Efektivita

Využitím služeb pojišťovacího makléře ušetříte čas, který je nutný na přípravu podkladů pro pojišťovny, poptávku pojistných programů, výběr nejvhodnějšího pojištění, správu smluv a jejich obnov anebo vyřizování pojistných událostí. Ušetříte provozní náklady a díky profesionálně zpracovaným podkladům pro pojišťovny a odborně vedenému vyjednávání získáte i nižší cenu pojistného. 

Profesionalita  

Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta a spravuje jeho pojistné zájmy na základě vzájemné smlouvy a v souladu se zákonem o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. Je tedy nestranným profesionálem, který stojí na straně svého klienta a doporučí mu zcela bezvýhradně nejvhodnější pojistné krytí - nezávisle na pojišťovnách.

Systematicky se věnuje oboru řízení rizik (risk managementu), pojišťovnictví a pojistným produktům, orientuje se v podnikání svých klientů a kombinuje poznatky ze všech oblastí v prospěch klienta. Je důležité, aby byl makléř připraven i na vstup ČR do Evropské Unie a jednotný pojistný trh. Makléři sítě INSIA jsou jazykově vybaveni a mají zkušenosti s vyjednáváním pojištění i u zahraničních zajistitelů.

Pojišťovací makléř se stabilním postavením na trhu (INSIA pomáhá svým klientům od roku 1992) a zárukou kvality své práce - pojištěním profesní odpovědnosti (certifikát INSIA) - je tou nejlepší volbou pro outsourcing firemního pojištění a správy rizik.

Servis  

Pojistná událost může nastat kdykoliv a makléř musí pohotově reagovat, poskytnout klientovi odborné poradenství a pomoci mu škodu co nejrychleji nahradit. S tím souvisí důsledná a průběžná péče o pojistné smlouvy, jejich aktualizaci i fakturaci pojistného. Centralizovaná správa pojištění je zárukou pořádku v dokumentaci a pohotové reakce.

Kontaktujte nás na rakom@insia.cz, použijte kontaktní formulář nebo volejte 511 113 000 a my Vám zpracujeme ZDARMA výchozí analýzu Vašeho pojištění.